Cải Tạo, Vận Hành Tuyến Đường Sắt Đà Lạt – Trại Mát

CafeLand – Tuyến đường sắt Đà Lạt – Trại Mát có chiều dài 7km sẽ được đầu tư cải tạo và vận hành theo hình thức đối tác công tư (PPP) - CafeLand.Vn

Tuyến đường sắt Đà Lạt – Trại Mát dài 7 km sẽ được đầu tư, cải tạo và khai thác theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Cải tạo, vận hành tuyến đường sắt Đà Lạt – Trại Mát - CafeLand.Vn

. , vận hành, phát triển kết cấu hạ tầng và hạ tầng liên quan đoạn đường sắt Đà Lạt – Trại Mát theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải tổ chức lập đề xuất dự án theo hình thức PPP và các loại hợp đồng cụ thể, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ. để thảo luận, quyết định theo quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Được biết, tuyến đường sắt Đà Lạt – Trại Mát là tuyến đường sắt du lịch có lịch sử lâu đời, dài khoảng 7 km từ ga Đà Lạt đến ga Trại Mát và là đoạn cuối của tuyến đường sắt Ninh Thuận. – Đà Lạt (Lâm) Đông).

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt Dalat-Terai Mart sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn gồm xây dựng, quản lý và bảo trì tuyến, đồng thời kết hợp phát triển du lịch dọc tuyến với vận tải và các dịch vụ công ích để phát huy hiệu quả tiềm năng của tuyến đường sắt này. .

Tuyến đường sắt Đà Lạt – Trại Mát có chiều dài 7km sẽ được đầu tư cải tạo và vận hành theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa đồng ý về nguyên tắc đầu tư cải tạo, quản lý, vận hành, khai thác kết cấu hạ tầng đoạn tuyến đường sắt Đà Lạt – Trại Mát và cơ sở hạ tầng liên quan theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải tổ chức lập hồ sơ đề xuất dự án theo hình thức PPP và loại hợp đồng cụ thể; sau đó gửi Bộ Kế hoạch Kế hoạch và Đầu tư thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Được biết, tuyến đường sắt Đà Lạt – Trại Mát là một tuyến đường sắt lịch sử phục vụ du lịch từ ga Đà Lạt đến ga Trại Mát, có chiều dài khoảng 7km, là đoạn cuối của tuyến đường sắt Tháp Chàm (Ninh Thuận) – Đà Lạt (Lâm Đồng).

Theo kế hoạch, tuyến đường sắt Đà Lạt – Trại Mát sẽ thực hiện làm 2 giai đoạn, vừa xây dựng, quản lý và bảo trì tuyến đường, vừa kết hợp khai thác du lịch và phục vụ vận tải, các dịch vụ tiện ích dọc hành lang tuyến nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng của tuyến đường sắt này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *